İşletmelerde patlamaya karşı önlemlerin alınması dikkatli planlanması gereken uzun bir süreçtir.
Antalya Patlamanda Korunma ekibi olarak patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının ardından danışmanlık faaliyetleri ile işletmenizde bu sürecin etkin bir şekilde işletilmesine destek olmaktayız. Ekibimiz konusunda tecrübeli A Sınıfı Uzmanlardan oluşmuş olup uzun yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacaktır.

Çalışmalarımız arasında;

İşletme projesi üzerinden inceleme ve analiz çalışmaları,
Projeye göre patlayıcı ortamların belirlenmesi,
Belirlenen patlayıcı ortamlara göre exproof ekipmanların belirlenmesi,
Satın alma aşamasında exproof ekipmanların uygunluk kontrolleri,
Belirlenen patlayıcı ortam büyüklüklerine göre uygulama aşamasında denetim ve gözetim,
Patlayıcı ortam büyüklüklerinin indirgenmesi için ikame, tecrit vb. önlemlerin belirlenmesi,
Ulusal ve uluslararası standartlara göre çalışmaların gözden geçirilmesi,
Değişen mevzuat ve standartlar hakkında bilgi akışı,
Yönetici ve çalışanlara yönelik işletmenin patlamadan korunma politikası doğrultusunda eğitim çalışmaları ,gibi tüm süreçleri içeren faaliyetler yer almaktadır.

Patlamayı ve Yangını Önlem Almak Önler!

Antalya Patlamadan Korunma

Antalya Patlamadan Korunma

Antalya Patlamadan Korunma

Antalya Patlamadan Korunma

Antalya Patlamadan Korunma